archpoint s.r.o.
Námestie slobody 2/2
(nad kaviarňou Conditorei,
na poschodí)
915 01 Nové Mesto nad Váhom

archpointnm@gmail.com
Ing. arch. Martin Fabian
+421 949 261 201
Ing. arch. Robert Kimle
+421 908 217 913

Ing. arch. Róbert Kimle
Ing. arch. Róbert Kimle
Autor. arch. SKA (2326AA)
Ing. arch. Martin Fabian
Ing. arch. Martin Fabian
Autor. arch. SKA (2322AA)
Ing. arch. Jana Brtáňová
Ing. arch. Jana Brtáňová